torsdag 24. juli 2008

SkorpionDette kunstverket er foreviget på min lillesøster sin høyre legg, av min lillebror. En utrolig flott tatovering!


Skorpionen er sterkt knyttet til følelseslivet sitt. De går ikke
av veien for å reise inn i sin indre verden for å utforske
denne. Skorpioner kan virke veldig rolige for omgivelsene
sine, men selv om det ikke kommer klart til uttrykk for andre
personer, så kan den være svært skarp. Den har en helt unik
evne til å forstå og gjennomskue andre mennesker.

Skorpioner er ofte innadvendte, men svært velfunderte. De har vanskelig for å oppnå den tilstrekkelige anerkjennelse når tankene ikke alltid kommer til uttrykk overfor andre. Du bør være forsiktig med å lyve overfor en Skorpion. Sannsynligvis vil du ganske raskt bli gjennomskuet. Skorpionen har den egenskap at den kan ”lese” andre.

Siden Skorpionen kan være noe sterkt knyttet til sitt følelsesliv, så kan de også være noe forsiktig med å slippe folk innpå seg. Den er avventende og tilpasser seg den andres sinnstilstand. Den vet ofte hva folk tenker og kan derfor lett sette seg inn i deres situasjon.

Skorpioner oppfyller ofte sine mål. Dette er svært viktig for dem. Det kan også medføre at det ligger noen ”lik i sjøen” etter dem. Ingen skal stå i veien. Skorpioner kan gå litt langt i sin egen subjektive karakterisering av andre mennesker. Deres egen oppfattelse av ting kan fort bli tillagt andre og det kan oppstå mistolkninger. Dette kan resultere i at de blir vel mistenksomme overfor andre personer.

Skorpioner har sterk selvdisiplin og de kan ofte forvente det samme av andre. Dette slår ikke alltid like heldig ut. Skorpioner bryr seg sjelden om hva andre mener om dem. Det er ikke interessant, fordi de kjenner seg selv best. Derfor kan Skorpioner trives når det stormer litt rundt dem. De står støtt uansett.

Skorpioner er direkte og legger ikke skjul på sine meninger og følelser.

Kjærlighet.
Hvis Skorpionen gir slipp på sine følelser så kan det blir et veldig godt forhold. Skorpioner kan være lidenskaplig og opptatt av kjærlighetslivet. Skorpioner venter noe tilbake. De liker å kjempe litt og har et stort behov for kontroll.

Husk også at Skorpioner kan se rett igjennom deg. Her er det ikke rom for lurerier. De vet hva som foregår til enhver tidHvis en Skorpion slipper deg inn til sine følelser så kan du få en stabil, men krevende partner. Skorpioner har ekte følelser når den først lar andre slippe til.

Ingen kommentarer: